Kvaliteten är det avgörande

  • Expertblogg

Finn Lamex produkter och tjänster har ett gott rykte. Vår styrka är produktionsprocessen, där varje medarbetare har förbundit sig till att åstadkomma kvalitet.

Generellt sett bestäms kvaliteten på vindruteprodukter av fyra nyckelfaktorer: lämplighet, renhet, optik och form. Lämplighet innebär att glasets alla egenskaper ska uppfylla de överenskomna krav kunden har ställt och installationsobjektet förutsätter. Renhet och optik innebär att det inte finns några inneslutningar eller optiska defekter i till exempel råglaset och ingen smuts har blivit kvar mellan laminatglasen.

Rätt form och mått är i sin tur förutsättningar för en smidig installation. Exempelvis kan glaset till en byggkran behöva monteras på en höjd av upp till 100 meter, och därför bör glaset vara utformat exakt enligt kraven för att arbetet ska kunna genomföras på en gång.

Hos Finn Lamex möter vi dessa krav genom att ständigt upprätthålla och utveckla kvaliteten på produktionen och produkterna. Vi förnyar regelbundet våra maskiner, ser till utrustningens underhåll och använder högkvalitativa råvaror.

DET ÄR LÄTT ATT ÅSTADKOMMA GOD KVALITET MED HJÄLP AV ERFARENHET, KUNNANDE OCH TEKNISKA RESURSER

Vår grundläggande styrka är den kvalitetssäkrade produktionsprocessen, som består av detaljerad design, en anpassad produktionslinje och noggrann finjustering i varje steg.

Vår filosofi går ut på att kvaliteten är det avgörande. Inom produktionen är alla förbundna till att åstadkomma kvalitet, och kontrollerar sina egna såväl som eventuella fel i tidigare arbetsmoment. Vi har alltså ingen separat kvalitetskontroll utan den tillämpas under hela tillverkningsprocessen. Naturligtvis utför vi även regelbundna produktrevisioner, provmätningar, processverifieringar och lagstadgade tester av säkerhetskomponenter.

Som leverantör avspeglas kvaliteten också i att vår produktkvalitet är jämförbar med stora aktörers, men som ett litet och oberoende företag är vi betydligt mer flexibla än våra stora konkurrenter. Vi har erfarenheten, kunnandet och de tekniska resurserna för att tillverka vindrutor med stora och krävande former. Men vi utför också individuella måttbeställda vindrutor och mindre serieproduktion.

“VERKLIG PRODUKTKVALITET ÅSTADKOMS I NÄRA SAMARBETE MED KUNDEN.”

DE BÄSTA LÖSNINGARNA FÖR SÄRSKILDA BEHOV HITTAS TILLSAMMANS MED KUNDEN

Det är tack vare flexibiliteten och förmågan att skräddarsy som vi hittar de högkvalitativa lösningar kunden behöver. I bästa fall påbörjas samarbetet redan i designstadiet av kundens produkt.

Ett bra exempel på detta är en kund som ville ha bästa möjliga aerodynamiska design för sina nya bussmodeller. Som resultat av ett noggrant samarbete hittade vi slutligen en form för vindrutorna som uppfyllde dessa krav.

Vi tillverkade prototyper av glasen, där vi tillsammans med kunden bestämde platserna för tillbehör, såsom kamerafästen och sensorer, med lämpliga monteringsvinklar. Tillsammans med kunden designade vi även fästelement för dessa komponenter som vi sedan tillverkade och monterade till en färdig produkt. Slutresultatet blev en aerodynamisk vindruta med tillbehör. Vi tillämpade den här grundidén och kopierade den sedan till samtliga bussar av samma modell.

Verklig produktkvalitet åstadkoms i den här typen av nära samarbete med kunden. Och vi har både viljan och förmågan att göra det!

Aleksi  Hannukoski  
Quality and Product Manager 

  

RELATERADE ARTIKLAR

4.10.2023

How Finn Lamex offers the best total customer value in the industry

Läs mer

17.3.2023

What goes into Finn Lamex’s high-quality laminated windscreens?

Läs mer

6.3.2023

Why choose heated windscreens for your vehicle fleet?

Läs mer