25 vuotta menestystä, kasvua ja kehitystä

  • Yleinen

Huhtikuussa 2024 juhlimme 25-vuotista matkaamme, joka on ollut täynnä merkittäviä voittoja ja haasteita. Koko matkan ajan olemme pysyneet uskollisina periaatteillemme: laadulle, asiakastyytyväisyydelle ja jatkuvalle parantamiselle, jotka ohjaavat meitä edelleen kohti uusia päämääriä ja mahdollisuuksia.

Finn Lamex on kehittynyt vastatakseen kasvavaan kysyntään

Peruskiven muuraus (11.6.1999)

Kun Finn Lamexin peruskivi muurattiin kesäkuussa 1999, ei kukaan voinut arvata, millaiseen menestykseen ja kasvuun yritys kohoaisi. ”Uusi tehdas syntyi maailmanennätysajassa”, kirjoitti Laitilan Sanomat joulukuussa 1999. 3000 neliön kokoisen tuulilasitehtaan rakentaminen oli kestänyt vain kuusi kuukautta ja päätös tuulilasitehtaan perustamisestakin oli tehty vain 10 kuukautta aikaisemmin. Vuosituhannen vaihtuessa 16 hengen tiimi aloitti työskentelyn vastavalmistuneissa tiloissa. Laadukkaan tuotannon ja ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta olemme vakiinnuttaneet asemamme toimialallamme.

Finn Lamex on kasvanut ja kehittynyt vastatakseen kasvavaan kysyntään ja palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Tehdasta on laajennettu jo kuusi kertaa: ensimmäinen laajennus toteutettiin vuonna 2001, toinen vuonna 2004, kolmas vuonna 2007, neljäs vuonna 2010, viides vuonna 2019 ja kuudes vuoden 2024 alussa. Kaikki laajennukset ovat olleet askelia kohti tehokkaampaa ja tuottavampaa toimintaa.

Finn Lamexin teollisuushallista tuli ahdas jo puolessa vuodessa. Ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön vuonna 2001.

Henkilöstön sitoutuminen on ollut merkittävä tekijä vaikeuksien voittamisessa

Kuten moni muu yritys, myös Finn Lamex on kohdannut vaikeita aikoja. Kyky sopeutua ja selviytyä vaikeuksista on ollut keskeinen osa Finn Lamexin menestystarinaa. Vuoden 2009 finanssikriisistä selviytyminen ja vuoden 2012 taantuma osoittivat kuitenkin yrityksen joustavuuden ja kyvyn sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Vuonna 2020 maailma joutui kohtaamaan koronapandemian, joka vaikutti voimakkaasti moniin talouden osa-alueisiin. Turismi ja matkailu pysähtyi maailmanlaajuisesti, jonka vaikutus näkyi myös tuulilasiteollisuudessa. Finn Lamex selvisi tämän ajanjakson yli pelkillä lomautuksilla, eikä irtisanomisiin turvauduttu. Osaavaa henkilökuntaa haluttiin säilyttää talossa, koska tiedossa oli, että uusi nousukausi alkaa jossain vaiheessa.

Finn Lamexin ensimmäiset työntekijät (2000)

Menestyksekkäitä askelia kohti tulevaisuutta

Finn Lamexin omistajuuskin on kokenut muutoksia historian varrella. Edellinen suurempi omistajanvaihdos toteutettiin vuonna 2016, mutta merkittävin tapahtui kesäkuussa 2023, kun enemmistöosuus yrityksestä myytiin ruotsalaiselle Beijer Techille. Tämä ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia ja tuo vankan taloudellisen tuen, joka mahdollistaa entistäkin vahvemman kehityksen ja kasvun. Tulevaisuudessa Finn Lamexilla pyritään aktiivisesti kehittämään toimintaa ja täyttämään asiakkaiden tarpeet yhä paremmin.

Vuosi 2024 on alkanut valoisissa merkeissä omistajanvaihdoksen jälkeen. Olemme pystyneet laajentamaan tehdastamme yhä edelleen ja tarjoamaan työpaikan monille uusille tuulilasiammattilaisille; tällä hetkellä Finn Lamexilla työskentelee jo lähes 100 tuulilasiammattilaista. Tämä on osoitus sitoutumisestamme kasvuun ja kehitykseen sekä halustamme jatkaa menestyksekästä taivalta kohti tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Tavoite liikevaihdolle vuonna 2024 on 16 miljoonaa euroa, joka heijastaa uskoamme tulevaisuuteen.

Finn Lamexin 25-vuotisen matkan kunniaksi haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme menestyksekkäästä matkasta. Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet, mutta tiedämme myös, että tulevaisuudessa on vielä paljon saavutettavaa. Jatkamme työtämme sitoutuneina laatuun, ympäristövastuuseen ja asiakastyytyväisyyteen, ja odotamme innolla seuraavia 25 vuotta Finn Lamexin tarinassa.