Näin alkuvuonna on tapana tehdä yhteenvetoa menneestä ja pohtia tulevaa. Tällä kertaa tekee mieli jättää taustapeiliin tuijottelu vähemmälle ja katsoa tuulilasin läpi eteenpäin.

Syynä tähän on tietysti jo pari vuotta meitä kaikkia piinannut pandemia. Vaikka joillakin aloilla on bisnes pyörinyt poikkeusaikanakin hienosti, on se aiheuttanut useimmille monenlaista kitkaa. Tämä koskee myös Finn Lamexia, jonka ydinliiketoimintaan liittyvät läheisesti turismi ja matkailuala. Koronan vaikutukset niihin ovat heikentäneet meidänkin tuotteidemme kysyntää siten, että esimerkiksi viime vuoden liikevaihto jäi yli 40 % tavoitetta pienemmäksi.

Tyypillisesti asiakkaiden toimintaa on leimannut tietty varovaisuus. Tuotteita ei ole ostettu varastoon vaan juuri sen verran, mitä akuutisti tarvitaan – ja ne on pitänyt toimittaa todella nopeasti. Tänäkin aikana on kiireiset tilaukset saatu kuitenkin hoidettua kunnialla, mistä kiitos kuuluu koko Finn Lamexin osaavalle ja joustavalle henkilökunnalle.

 

Askelmerkkejä vuodelle 2022

Koronasta tuskin katoaa kokonaan myöskään vuonna 2022. Uskomme kuitenkin tilanteen alkavan taas pikkuhiljaa piristyä, ja tähtäämme viime vuotta suurempaan liikevaihtoon.

Tarkka ennustaminen on tässä vaiheessa mahdotonta, mutta tällä hetkellä tilauksia on jo tullut vuodenaikaan ja koronatilanteeseen nähden jopa hyvin.

Tietty pohjavire tuntuu alalla muuttuneen siten, että asiakkaat uskaltavat taas alkaa aktivoitua ja toimia paria viime vuotta vilkkaammin. Lisäksi monissa vientimaissa mennään asiassa Suomea edellä, ja tilanteen jyrkkää huononemista on seurannut monesti myös nopea muutos parempaan.

Finn Lamexilla alkaneeseen vuoteen sisältyy tuotannon kehittämistä esimerkiksi projekteissa, joissa pyritään laadun parantamiseen konenäön avulla. Aiomme muutenkin hyödyntää tulevaisuudessa yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja ja päästä eroon muun muassa manuaalisista kirjauksista, raportoinnista ja analysoinneista. Käynnistymässä on pidempi, noin kolmen vuoden hanke, jossa tänä vuonna keskitytään selvittämään jatkossa tehtäviä toimenpiteitä.

Strategisella puolella jatkamme jo ennen pandemiaa alkanutta työtä, jossa haemme bussien rinnalle tukijalkaa uusista toimialoista, kuten työkoneista ja asuntoautoista. Tavoitetta on korona-aikanakin saatu hieman edistettyä, mutta se ottaa oman aikansa. Juuri nyt matkustusrajoitukset ja tapahtumien peruutukset hidastavat asiakashankintaa. Lisäksi alan tuotannossa on uusien tuotemallien kehittäminen pitkä prosessi, johon ei ole nopeita taikatemppuja. Tämä on kuitenkin suunta, johon panostamme jatkuvalla työllä.

 

Valoa näköpiirissä

Pidemmällä tähtäimellä voi Finn Lamexin ja koko toimialan tulevaisuuteen suhtautua positiivisesti. Maailmanlaajuinen kaupungistumisen megatrendi tulee jatkumaan, ja sen myötä joukkoliikenteen määrä sekä muun muassa bussien tarve lisääntyy.

Uskomme myös, että löydämme työkonepuoleltakin meille riittävästi laadultaan, hinnaltaan ja tuotantomääriltään sopivia tuotteita ja asiakkaita. Keskitymme niissäkin muun tuotantomme tapaan korkeamman vaikeusasteen tuotteisiin, joiden tekijöitä on maailmassa vähemmän.

Kolmas positiivinen merkki on, että vaativammat taivutetut lasit vahvistavat busseissa edelleen suosiotaan. Ne parantavat merkittävästi kuljettajan näkyvyyttä ja sitä kautta matkustajien turvallisuutta, ja niiden tekeminen on meillä vahvaa ydinosaamista. Pidemmän tähtäimen toiveena onkin, että myös Pohjois-Amerikassa vahvistuisi sama safety first -ajattelu, joka on jo Euroopassa ymmärretty paremmin. Tämä kasvattaisi parempaa näkyvyyttä tarjoavien, turvallisempien taivutettujen lasien kysyntää ja parantaisi Finn Lamexin mahdollisuuksia USA:n markkinoilla.

Tero Toivanen 
toimitusjohtaja

Aiheeseen liittyvät artikkelit